Triage vraagt lef

Fysieke triage speelt zich af in de acute zorg en is onder andere van cruciaal belang bij de spoedeisende hulp in ziekenhuizen. Het is een procedure om hulpverleners in staat te stellen om prioriteiten te stellen in de behandeling.

Wij maakten voor het jaarlijkse congres van de De Nederlandse Triage Standaard (NTS) een thema video waarin de triagisten uit verschillende disciplines spreken over hun ervaring. Deze video was onderdeel van een brede discussie over het thema triageren.